HIZLI ERİŞİM

Akılcı İlaç Kullanımı

İlaç zorunlu bir tüketim maddesi olmasının yanı sıra, tüketicinin kendisinin seçemeyeceği bir uzmanlık gerektirdiğinden tüketicinin hakkında en az bilgi sahibi olduğu üründür. Temelde her ilaç toksik bir madde, uygunsuz kullanıldığında ölüme kadar varabilen ciddi hasarlar oluşturan bir ürün iken diğer yandan da ,bilinçli ve uygun kullanıldığında insan ve toplum sağlığının sürdürülebilmesi ve geliştirilebilmesi için vazgeçilmezdir.

Zehir ile şifayı ayıran, dozdur! ( Paracelsus,   16.yy )

AKILCI İLAÇ KULLANIMI NEDİR?

 

AKILCI İLAÇ KULLANIMI, bir hastalığın önlenmesi, kontrol altına alınması veya tedavi edilmesi için bir ilacın kullanılmadan   önce MUTLAKA 5 YÖNDEN DOĞRU olduğundan emin olmaktır.

–           Doğru İlaç

–           Doğru Kişi için

–           Doğru miktarda

–           Doğru zamanda

–           Doğru şekilde ( yutma, çiğneme gibi. )

 

AKILCI İLAÇ KULLANIMI İÇİN;

–           İlaç hekim önerisi ve eczacının uyarısı doğrultusunda kullanılmalı,

–       İlaçların nasıl kullanılacağı ve saklanacağı tam olarak öğrenilmeli ve eksiksiz olarak uygulanmalı,

–           Hekim ve eczacı ile görüşüldüğünde, en son kullanılan ilaçlar belirtilmeli,

–           Bünyedeki alerjik durumlar sağlık personeline bildirilmeli,

–           İlacın yan etkileri konusunda hekim ve eczacıdan bilgi alınmalı,

–       İlaç kullanımı yarıda kesilmemeli,

–           İlaç kullanırken alkollü içkiler tüketilmemeli,

–     Hamilelik Süresince ve emzirme döneminde hekime danışmadan hiçbir ilaç kullanılmamalı,

–     İlaçlar kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmeli,

–       Son kullanma tarihi geçmiş olan ilaçlar kesinlikle kullanılmamalıdır.

Tüm bu koşullara uyulduğu takdirde, akılcı ilaç kullanımı konusunda kişinin sorumluluğu tamamen olmasa da azalmış olacaktır.

 

İlaç Kullanılmaya Başlamadan Önce, Hekim ve Eczacıya SORUN!

– Bu ilacı niçin kullanmam gerekir ?

– İlacı doğru biçimde kullanmazsam ne olur ?

– İlacı nasıl hazırlayacağım ? ( Sulandırma, Suya atma, Çalkalama gibi )

– İlacı günün hangi saatlerinde kullanacağım ?

– İlaç tedavim kaç gün sürecek ?

– İlaç kullanırken kaçınmam gereken yiyecek ve içecekler var mı ?

– Tedavim sırasında istenmeyen bir etkiyle karşılaşırsam ne yapmalıyım ?

– İlacımı nasıl ( hangi şartlarda ) saklamam gerekiyor ?

Akılcı Olmayan İlaç Kullanımının Ortaya Çıkardığı SONUÇLAR;

– Hastanın tedavisinde yetersiz kalınması,

– İstenmeyen etki riskinde artış,

– İlaç etkileşmeleri olasılığında artış,

– Gereksiz tedavi maliyeti, işten kalma ve kazanç kaybı gibi ekonomik zararlar,

– İlaç tedavisinin kalitesinin düşmesi, bunun kaçınılmaz sonucu olarak hasta sayısının ve ölüm oranının artması,

– Boşa kaynak harcanması, ve bunun sonucunda temel ilaçlara ulaşabilirliğin azalması, tedavi maliyetinin yükselmesi

– Acil ve temel ilaçlara karşı direnç gelişmesi, bunun sonucu olarak ta tedavinin ekonomik ve sosyal maliyetinin artması

– Yan etki riskinin artması

– Hastaların ilaç bağımlısı olması veya ilaca ihtiyaç olmadığı halde ilaca olan talebin artması gibi psiko-sosyal etkiler.

 

ACİL ŞİFALAR DİLERİZ…

 

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2022