HIZLI ERİŞİM

Başvuru İşlemleri

Sağlık yardımları sosyal güvenlik kurumunca(SGK)karşılanan genel sağlık sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, hastanemiz teşhis tedavi hizmetlerinden kimlik belgelerini beyan etmeleri koşuluyla yararlanabilirler.

Yurt dışı sigortalı hastaların teşhis ve tedavi hizmetlerinden yararlanabilmeleri için yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında kurum sağlık yatırımlarından yararlandırılan ve sosyal güvenlik il müdürlüklerince düzenlenmiş ve onaylanmış sosyal güvenlik sözleşmesine göre sağlık yardım belgesi ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yeşil kartlı hastalarımız il devlet hastanelerinden sevk yaptırarak hizmetlerimizden yararlanabilirler.

Trafik kazaları 25.02.2011 tarihli 27857 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan kanunla 6111 Sayılı Kanunumuz 59.maddesine göre trafik kazaları sebebiyle üniversite hastanelerimize başvuran hastalarımızın sağlık hizmet bedelleri kazazedelerin sosyal güvencesine bakılmaksızın SGK tarafından karşılanır. Kazazedelere ait polis tutanağı, adli muayene raporu, olay yeri inceleme raporu ve kimlik fotokopi hastanemize teslim edilmelidir.

Tüm adli vakalarda adli hekim raporu ve polis tutanağı resmi işlem için gerekmektedir.

İş kazasına uğrayan kişiler iş kazası bölümü doldurulmuş vizite evrakı gerekmektedir.

Üniversite öğrencilerimiz ve bazı anlaşmalı banka hastalarında alınan sevkler üç iş günü geçerlidir   

ACİL ŞİFALAR DİLERİZ…

 

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2022