Hakkımızda

Çocuk Cerrahisi prematüreler dahil, 18 yaşını dolduruncaya kadar tüm çocukluk yaş grubuna müdahale edebilen cerrahi branştır. Çocuk cerrahları kalp hariç göğüs bölgesi, karın bölgesi ve genital bölge ameliyatlarını yaparlar. Bu ameliyatları hastanın uygunluğuna göre açık ya da kapalı yapabilirler.

Hastanemizde de bebeklik ve çocukluk çağının hemen tüm ameliyatları yapılabilmektedir:

 

Yenidoğan bebeklerde görülen özofagus atrezisi, duodenal atrezi, jejunal atrezi, anal atrezi gibi bağırsak devamlılığının olmadığı ameliyatlar, pilor stenozu gibi mide tıkanıklıklarının ameliyatları,

Bebeklik çağında daha çok görülen invajinasyon adını verdiğimiz bağırsak düğümlenmesinin ameliyatsız çözülmesi işlemi,

Kasık fıtığı, göbek fıtığı ameliyatları,

Testislerin skrotum adı verilen torbada olmadığı durumlarda yapılması gereken ameliyatlar,

Erkeklerde idrar deliğinin geride olmasıyla karakterize hipospadyas ameliyatları,

Çocukluk çağının göğüs boşluğu, karın içi, yumurtalık, testis ve kuyruk sokumu tümörleri, lenf bezi biyopsileri,

Apandisit, volvulus, kaza sonrası dalak, bağırsak, böbrek, mesane yaralanması gibi acil ameliyatlar,

Yanık merkezinde yatmasını gerektirecek kadar büyük olmayan yanıklar,

Çocuklara has nadir görülen cerrahi hastalıklar.

Hastalar her gün belirli saatler içinde yapılan polikliniğimize başvurduklarında muayeneleri yapılır, eğer ameliyat için uygun bulunurlarsa gerekli kan ve görüntüleme tetkikleri sonrasında anestezi bölümüne konsülte edilirler ve ameliyatın özelliğine göre hemen yatırılarak ya da gün verilerek ameliyat listesine alınırlar. Sık yapılan kasık fıtığı, göbek fıtığı, inmemiş testis gibi ameliyatlar günübirlik olarak gerçekleştirilir. Yani eğer çocuğun ek bir problemi yoksa, ameliyat sabahı yatarlar, ameliyatlarını olurlar ve üç saat sonra beslenip kusmadıkları görüldükten sonra taburcu edilirler. Hipospadyas ameliyatları sonrasında hastalar ortalama 5 gün yatarlar. Diğer ameliyatlarda yatış süresi hastaya yapılan ameliyata ve hastanın o sıradaki durumuna göre değişiklik gösterir. Yenidoğan ameliyatı yapılan bebekler yenidoğan yoğun bakım ünitemizde izlenirler.

Poliklinik öğretim üyelerimiz tarafından sırayla yapılmaktadır. Ayrıca özel muayene de yapılabilmektedir.

Öğretim üyesi ekibimiz nöbetlerde de 7/24 hastalarımızı iyileştirmek için çabalamaktadır.

Online Randevu

Online Laboratuvar