Hastanemizde Düzeltici Önleyici Faaliyetler Kapsamında Yapılması Planlanan Eğitimlerin İnteraktif Eğitim Modeli Şeklinde Yapılmasına Başlandı.

Hastanemizde Düzeltici Önleyici Faaliyetler kapsamında yapılması planlanan eğitimlerin interaktif eğitim modeli şeklinde yapılmasına başlandı. İlk interaktif eğitim de ‘ Güvenli Kan Transfüzyonu’ konusunda gerçekleştirildi. Eğitim Birimimiz tarafından 18.10.2022 tarihinde gerçekleştirilen eğitim D Blok Konferans salonunda yatış işlemlerinden sorumlu hemşirelerimize verildi ve yaklaşık bir saat sürdü.

Eğitim, kan transfüzyonlarında hataları önlemek ve çalışanların eğitim ve öğretim faaliyetlerinde pasif rolden aktif role geçişlerini sağlamak amacıyla interaktif olarak düzenlendi.

Eğitimi anlatan kişilere, eğitimin hazırlık aşamasında Kan Merkezi Teknik Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Savaş Aslan ve Hemovijilans Hemşiresi Fatma Türker tarafından destek verilmiş olup etkili bir öğrenme ortamı oluşturulmuştur. Bu eğitim modelinin çok faydalı bir şekilde geçmesi nedeniyle bundan sonraki Düzeltici Önleyici Eğitim Faaliyetleri kapsamında yapılacak eğitimlerin yine bu modelle devam ettirilmesine karar verilmiştir.