Hastalıklar Ve Tedaviler

Endokrin Cerrahisi: Guatr cerrahisi, Paratiroid cerrahisi, meme hastalıkları cerrahisi, sürrenal hastalıkları cerrahisi ,

Sindirim Sistemi Hastalıkları Cerrahisi:
 Yemek borusu, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsak hastalıkları cerrahisi,
Karaciğer, Safra yolları, Safra Kesesi ve Pankreas Hastalıkları Cerrahisi uygulanmaktadır.

Anorektal Cerrahi:
 Hemoroid, anal fissür, anal fistül, anal apse, pilonidal sinüs cerrahisi,

Fıtık Cerrahisi:
 Her türlü fıtığın çağdaş yöntemlerle onarımı yapılmaktadır.

Onkolojik Cerrahi:
 Meme kanseri, tiroid kanseri, sindirim sistemine ait kanser hastalıkları, karaciğer, safra kesesi ve safra yollarına ait kanser hastalıkları ve pankreas kanseri çağdaş yöntemlerle tedavi edilmektedir.

Laparoskopik Cerrahi: Safra kesesi, kasık fıtığı, mide fıtığı, dalak, apendiks, sürrenal, kolon (bağırsak kanseri) ve pek çok hastalıkta modern yaklaşımlar uygulanmaktadır.

Gastrointestinal Sistem Endoskopisi: Tanı amaçlı üst ve alt gastrointestinal sistem endoskopisi yanı sıra, ERCP, sfinkterotomi, safra yollarından taş çıkartılması, safra yolları ve diğer gastrointestinal sisteme ait tümörler sonucu tıkanıklıklarda stent yerleştirilmesi, perkütan endoskopik gastrostomi, gastrointestinal sistem kanamalarına yönelik endoskopik müdahaleler uygulanmaktadır.

ERCP: hastanemiz ameliyathanesinde hazırlanmış özel kurşunlu odada ercp ( endeskopik retrograt kolanjio pankreatografi ) yapılmaktadır. Bu konuda deneyimli uzman çalışanlarımız bulunmaktadır.

Online Randevu

Online Laboratuvar