Hakkımızda

GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı C blok 3. Katta Poliklinik, D Blok 2. Katta Yatan Servisi Ve Yoğun Bakım Servisi olmak üzere 3 adet doktor öğretim üyesi ile hizmet vermektedir. 

 

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı Bünyesinde Astım, Allerjik Rinit, KOAH, Tüberküloz, Sarkoidoz, Akciğer Kanseri, Plevral Efüzyon ve Solunum Yetmezliği gibi hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Ayrıca, Astım, KOAH vb. patolojilerin değerlendirildiği solunum fonksiyon testleri yapılmaktadır. Kliniğimizde ayrıca yapılmakta olan bronkoprovakasyon testi ile gizli astım olan hastaların teşhis edilmelerine olanak sağlanmaktadır. Sunulan belli başlı hizmetler şunlardır: 


• Statik Akciğer Volümleri 

• Dinamik Akciğer Volümleri (Spirometre

• Difüzyon Kapasitesi Ölçümü (DLCO

• Bronkoprovokasyon Testi  

•  Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS) (Bronş Ultrasonu)

 Bronş Lavajı 

• Bronkoalveoler Lavaj (BAL) 

• Endoskopik Yabancı Cisim Çıkarma 

• Bronş Temizliği 

• Bronş Biyopsisi 

• Transbronşial İnce İğne Biyopsisi 

• Akciğer Parankim Biyopsisi

  Torasentez (Akciğer zarından su alınması)

  Kapalı Plevra Biyopsisi (akciğer zarı biyopsisi)

•  Toraks Ultrasonografisi ve eş zamanlı girişimsel işlemler

•  Tüberkülin cilt testi

•  Alerji Cilt Testleri 

• Solunumsal Yoğun Bakım 

• Uyku laboratuarı (Polisomnografi) 

•  Uyku Polikliniği

• Sigara Bırakma Polikliniği

 

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalından  randevu almak için  0272 606 02 72  numaralı telefondan veya online randevu kısmından randevu  alabilirsiniz.

Online Randevu

Online Laboratuvar