Hastalıklar Ve Tedaviler

Halk Sağlığı Anabilim Dalı, toplumun sağlık düzeyini, sorunlarını, bu sorunların nedenlerini ve toplumun sağlık gereksinmelerini bilimsel teknikler kullanarak saptayan; sağlık politikaları geliştirerek çözümler üreten; halk sağlığı programlarının değerlendirmelerini yapan, bu programların yürütülmesinde görev alan; sağlık hizmetlerinin her kademesinde yöneticilik yapabilen dahili bir bilim dalıdır. Halk Sağlığı uzmanı araştırıcılık, danışmanlık ve yöneticilik görevlerinde, koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerinini sunumunda, salgınların incelenmesinde ve halkın sağlık eğitiminde doğrudan görev alır.

İlgi Alanlarımız :

– Epidemiyoloji

– Temel Halk Sağlığı

– Çevre Sağlığı

– Okul Sağlığı

– Adölesan Sağlığı

– Kadın ve Üreme Sağlığı

– Meslek Hastalıkları ve İş   Sağlığı

– Bulaşıcı Hastalıklar

– Yaşlılık ve Sağlık Sorunları

– Kronik Hastalıklar ve Engellilik

– Ağız ve Diş Sağlığı

– Turizm Sağlığı

– Afetler

– Kazalar

– Sağlık Yönetimi

– Sağlık Ekonomisi

– Uluslararası Sağlık

– Toplum Beslenmesi vb.

Online Randevu

Online Laboratuvar