HIZLI ERİŞİM

Hasta Bilgi Broşürü

Hasta Bilgi Broşürü

HAK VE HASTA HAKLARI

 

   Hak hukuken korunan çıkar olarak ifade edilebilir. Hasta Hakları sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları nedeniyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan hakları ifade eder.

 

HASTA HAKLARI BİRİMİMİZİN KURULUŞ AMACI

Hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, sağlık hizmetlerinin insan onuruna yakışır biçimde sunulması, hastaların hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmelerine olanak sağlamaktır. Buna yönelik olarak birimimiz hasta-çalışan ve kurum arasında arabulucu rolü üstlenmektir.

 

HASTA HAKLARINI İLGİLENDİREN KONULARDA BAŞVURU YAPMAK;

HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN ÖNERİLERDE BULUNMAK İSTİYORSANIZ,

HASTA HAKLARI BİRİMİMİZE BAŞVURABİLİR VEYA DİLEK VE ŞİKÂYET KUTULARIMIZI KULLANABİLİRSİNİZ …

 

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

HASTA HAKLARI BİRİMİ

İRTİBAT TELEFONLARIMIZ:

TEL: 0272 246 33 35 (36111)
Fax: 0 272 246 33 22
Email: hastane@afsu.edu.tr

 

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

HASTA HAKLARI BİRİMİ

 

SİZİN İÇİN VARIZ…
Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda;

 

HAKLARINIZ

1) Hizmetten genel olarak faydalanma hakkı:

Tedavi hizmeti alan veya almak isteyen herkes adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma; Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkına sahiptir .


2) Bilgilendirme ve bilgi isteme hakkı:

Tedavi hizmeti alan veya almak isteyen herkes tedavisi ile ilgili sağlık hizmetinin ve mevcut imkânların neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

 

3) Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme hakkı:

Sağlık kuruluşunu seçme, değiştirme ve seçilen sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma, sağlık hizmeti verecek/vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

 

4) Mahremiyet:

Gizliliğe uygun bir ortamda ve tedavi ile ilgili bilgilerin deşifre edilmemesi hususunda her türlü sağlık hizmeti alma hakkı vardır.


5) Tedaviyi reddetme, durdurma ve rıza:

Tedaviyi reddetme, durdurulmasını isteme, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanma hakkı vardır.


6) Güvenlik:

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma hakkı vardır.


7) Dini vecibeleri yerine getirebilme:

Sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibeleri yerine getirme hakkı vardır.


8)İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık hakkı

Saygı, nezaket kurallarına uygun davranılması, itina ve ihtimam gösterilerek, her türlü hijyenik şartlar sağlanarak gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilerek sağlık hizmeti alma hakkı vardır.

 

9) Ziyaret ve refakatçi bulundurma hakkı:

Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurma hakkı vardır


10) Müracaat, şikâyet ve dava hakkı:

Hakların ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkını kullanma hakkı vardır.

 

SORUMLULUKLARINIZ


1. Genel Sorumluluklar

.Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

b. Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.

     c. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

 

2. Sosyal Güvenlik Durumu

a. Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

b. Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

 

3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

 

4. Hastane Kurallarına Uyma

a. Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

b. Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.

c. Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.

d. Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.

e. Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

f. Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

 

5. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

a. Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

b. Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.

c. Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.

d. Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

 

Uzm. Mustafa KÜÇÜKİLHAN

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

 

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2022