HIZLI ERİŞİM

Hasta Hakları Birimi

HASTA HAKLARI BİRİMİ

Ülkemizde hasta hakları birimleri Sağlık Bakanlığının 1998 yılında yürürlüğe koyduğu Hasta Hakları Yönetmeliğinin uygulanmasını sağlamak üzere ‘Sağlık Tesislerinde Hasta Uygulamalarına İlişkin Yönerge’ hazırlanması ile hayat bulmuştur. Bu yönerge doğrultusunda hastanemiz hasta hakları birimi 2006 yılından itibaren hastaların her aşamada tedavileri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayan, hasta, hasta yakını ve hastane çalışanlarını hasta hakları doğrultusunda bilgilendiren, mahremiyete uyulması için gerekli çalışmayı yapan, “hasta” odaklı” hizmet sunumu için çaba harcayan bir misyonla çalışmalarını yürütmektedir.

Hasta hakları birimimiz hasta hakları uygulamalarına ilişkin hastanemize yapılacak şikâyetleri almak, değerlendirmek ve çözüm önerileri üretmek üzere oluşturulmuştur. Birimimiz bu uygulamaya paralel olarak hastanemizde hasta hakları ihlallerine ilişkin kendisine ulaşan başvuruları inceleyip, değerlendirip, sonuçlandırarak, tüm bu uygulamaları geliştirmek için hastanemiz başhekimliğine önerilerde bulunacak başhekim yardımcısı başkanlığında “Hasta Hakları Kurulu” da görevine başlamıştır.

Hastalarımızın haklarını kullanmayı kolaylaştıracak bilgi, doküman ve tavsiyelere kolaylıkla ulaşmasını sağlayacak tedbirler hastane başhekimliğimizin destekleri ile alınmış olup, hastanemizde hasta haklarına ilişkin uygulamaları duyurmak üzere hastalar tarafından kolaylıkla görülebilen yerlerde oluşturulmuştur. Ziyaret saatleri, refakatçilik işlemleri başta olmak üzere tüm personelimiz sizlere nezaket kuralları çerçevesinde yardımcı olacaklardır.

Sorumlu Başhekim Yardımcısı Dr.Öğrt.Üyesi Murat ÇİLEKAR
Hasta Hakları Birim Sorumlusu Dr. Mustafa KÜÇÜKİLHAN

 

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023