2022-2023 yılları 12 Ay süreli Hastane Bilgi ve Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmet Alımı Yaklaşık maliyet piyasa araştırması

Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin İhtiyacı
olan 12 Ay süreli Hastane Bilgi ve Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmet Alımı yapılacaktır.
Yaklaşık Maliyetin tespiti için Ek’te teknik şartnamesi bulunan hizmet alımına ait KDV hariç
bedelin, en geç 09/09/2022 tarihi mesai bitimine kadar Satınalma Müdürlüğümüzün 0 272 228 14 30 nolu
fax numarasına faksla veya hastaneihale@gmail.com adresine e-posta yoluyla bildirilmesini rica ederim.

 

Yaklaşık maliyet piyasa araştırması üst yazı indir.

Teknik şartname indir