Hastanemiz Göz Anabilim Dalının İhtiyacı için 67 Kalem (61 Kısım) Malzeme Alımı İhalesi Yaklaşık maliyet Piyasa Araştırması

Hastanemiz Göz Anabilim Dalının İhtiyacı için 67 Kalem (61 Kısım) Malzeme Alımı İhalesi yapılacaktır.

Yaklaşık Maliyetin tespiti için ekte listesi ve teknik şartnameleri bulunan malzemelerin KDV hariç bedellerinin, 28.08.2023 tarihine kadar İhale Satınalma Müdürlüğümüzün 0272 228 14 30 nolu faks numarasına veya hastaneihale@gmail.com adresine e-posta yoluyla bildirilmesini rica ederim.

 

Malzeme Listesi ve Teknik şartname İNDİR