AFSÜ- KAN MERKEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE PLAZMAFEREZ SETİ ALIMI

AFSÜ- KAN MERKEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE PLAZMAFEREZ SETİ ALIMI

11076-2023-11-2097-TERAPÖTİK AFEREZ