Hastalıklar Ve Tedaviler

Bölümümüzde özellikle son zamanlarda her türlü Laparoskopik Cerrahi (Kapalı yöntemle ameliyat) yapılmaktadır. Laparoskopik yöntemle kısırlığa yönelik tanısal işlemler, tüp ligasyonu, yumurtalık kistleri, yumurtalık alınması ve rahim alınması gibi ameliyatlar yoğun bir şekilde yapılmaktadır.

İnfertilite (Kısırlık) Araştırma ve Tedavi Polikliniği:
Anabilim Dalımıza başvuran infertil çiftlerde öncelikle infertilite nedenleri detaylı olarak araştırılmaktadır.

Kadın faktörünün araştırılması amacıyla;
Ultrasonografi ile ovaryan folliküler rezerv taraması ve yumurta gelişiminin izlenmesi,
Hormonal tetkikler,
Histerosalpingografi (rahim filmi),
Hidrosonografi (ultrasonografi sırasında rahim içine sıvı verilerek patoloji taranması),
Histeroskopi (rahim içinin kamerayla incelenmesi) tetkikleri yapılmaktadır.
Ayrıca Laparoskopik (kapalı cerrahi) yöntemle infertiliteye yönelik tüp ve over (yumurtalık) cerrahisi yapılabilmektedir.

Erkek faktörünün araştırılması amacıyla;
Spermiyogram (meni incelenmesi) testi uygulanmakta ve üroloji konsültasyonları yapılmaktadır. Araştırmalar sonucunda tanı konulan patolojilerin tedavisinin yanı sıra yumurta gelişiminin uyarılmasını takiben, kadının eşinden alınan spermin yıkanması sonrasında kateter yardımıyla rahim içine sperm verilmesi (aşılama-yapay dölleme-inseminasyon) uygulamaları yapılmaktadır. Tekrarlayan düşük nedenleri araştırılarak, nedene yönelik tedaviler uygulanmaktadır.

Jinekolojik Onkoloji (Kadın Kanserleri) Polikliniği:
Anabilim Dalımızın Jinekolojik Onkoloji Polikliniği’ne başvuran hastalarda ayrıntılı bir sistemik ve pelvik muayeneden sonra hasta bulgularına göre aşağıdaki çeşitli tanısal testler ve tedaviler (cerrahi, ilaç tedavisi-kemoterapi) uygulanmaktadır:
• Servikal (rahim ağzı) kanser tanı ve tedavisi için PAP smear (rahim ağzı sürüntüsü), Kolposkopi (rahim ağzının özel bir kamerayla büyütülerek incelenmesi), Endoservikal küretaj, LEEP (rahim ağzındaki kanserleşme riski olan lezyonların özel bir yöntemle çıkarılması) gibi işlemler
• Endometrium (rahimin iç dokusu) kanser tanısı için endometrial biyopsiler (Pipelle, keskin küret veya histeroskopik olarak)
• Over (Yumurtalık), Tüp ve Vulva kanser tanısı için biyopsi ve tümör belirteçleri (Kan tahlili)
Hastalara konulan her kanser türü teşhisi için Jinekolojik Onkoloji Konseyi kararı sonrası en uygun cerrahi ve/veya ilaç tedavileri bölümümüzde yapılmaktadır. Hastalara ışın tedavisi gerektiğinde ise en yakın sağlık kuruluşu ile bağlantıya geçilerek randevuları alınıp takip edilmektedir. Ayrıca kanser hastaları için özel önem gerektiren 3-6 aylık ve yıllık takipler de ilgili poliklinik tarafından yapılmaktadır.

Gebe ve Fetus Sağlığını İzleme Polikliniği:
Koruyucu hekimlik uygulamaları kapsamında anne adaylarının gebelik oluşmadan önce kontrol muayenelerini yaptırmaları teşvik edilmektedir. Gebelik oluştuğunda ise ilk üç ay içinde gebelik kontrollerine başlanması önerilmektedir.
Gebelik takibi sırasında;
• Düzenli gebelik muayeneleri ve gebe eğitimi,
• Dört boyutlu ultrasonografi ile fetal muayene ve fetal gelişme izlemi,
• Ultrasonografik ense saydamlığı taraması (11-14. gebelik haftalarında),
• Renkli Doppler ultrasonografi ile fetal kan dolaşımının incelenmesi,
• Biyokimyasal testlerle fetal anomali taraması (16-18. gebelik haftalarında),
• Gebelik takibinde uygulanan kan ve idrar testleri,
• Fetal monitör (NST) yardımıyla fetal sağlığın izlenmesi ve
• Ağrısız doğum (Epidural analjezi) uygulamaları yapılmaktadır.

Kromozomal anomali şüphesi olan gebeliklerde (fetal anomali öyküsü, 35 yaş üstü gebelik, vb.) çalışılan genetik testler bağlamında amniosentez (gebelik kesesinden sıvı alınması) uygulanmaktadır.

Kadın Genital Sistemi Hastalıkları, Hormonal Bozukluklar, Menopoz Takibi, bağlantısında yapılan uygulamalar:
• 
Jinekolojik muayene,
• Ultrasonografik muayene,
• Periyodik meme muayenesi ve mammografik tetkik (meme filmi),
• Hormonal tetkikler,
• Kemik dansitometrisi (kemik erimesinin araştırılması) testi,
• Servikal koterizasyon,
• Endometrial biyopsi ve tanısal küretaj işlemleri,
• Menopoz destek tedavisinin düzenlenmesi ve takibi,
• Karından ve vajinal yoldan yapılan operasyonlar,
• Laparoskopik (kapalı cerrahi) yöntemle yapılan operasyonlar,
• Genital organ sarkmaları ve idrar kaçırma operasyonları.

Doğum Kontrolü ve Aile Planlaması Polikliniği çalışmaları bağlantısında:
• 
Danışmanlık (bilgilendirme),
• Spiral (bakırlı ve hormonlu) uygulamaları ve periyodik kontrolleri,
• Doğum kontrol hapı seçimi ve klinik izlemi,
• Cilt altı implant (kol derisi altına yerleştirilen hormonal korunma yöntemi),
• Laparoskopik ve mini-laparotomi (küçük karın kesisi) yöntemleriyle tüplerin bağlanması operasyonları uygulamaları yapılmaktadır.