Hastalıklar Ve Tedaviler

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

Anabilim dalında yapılmakta olan ameliyatlar :

• Kulak ameliyatları
Koklear implant (biyonik kulak) cerrahisi, kemiğe implante işitme cihazı uygulaması, Stapedektomi, kronik otit (kulak iltihabı) cerrahisi, vertigo (baş dönmesi) cerrahisi, fasial sinir (yüz siniri) cerrahisi, kulak anomalileri rekonstrüksiyon ameliyatları.

• Baş boyun tümörleri ve rekonsrüktif cerrahisi
Larinks (gırtlak), ösefagus (yemek borusu), farinks (yutak), oral kavite (ağız içi ve etrafı), tükrük bezi ve tiroid kanser ameliyatları.

• Burun ve sinüs cerrahisi
Endoskopik ve endoskopik olmayan sinüs cerrahileri (sinüzit, polip, tümör vb.) burun estetik ve fonksiyonel rekonstrüktif cerrahisi, orbital dekompresyonu, endoskopik dakriosisto-rinostomi (gözyaşı kanalı açılması) ameliyatları.

• Diğer ameliyatlar
Larinks mikrocerrahisi (ses teli cerrahisi), horlama ve obstrüktif sleep apne ameliyatlar, adenoidektomi (geniz eti alınması), tonsillektomi (bademcik ameliyatı), kulağa ventilasyon tüpü uygulaması ameliyatları.

Anabilim Dalında yapılmakta olan tanısal olarak; odyoloji (yüksek frekans ve tonal odyometrileri, timpanometri, OAE, ABR), denge bozuklukları ve rehabilitasyonu (video ENG, kalorik testler), burun fonksiyon değerlendirilme (akustik rinometri, rinomanometri), endoskopik-stroboskopik görüntüleme çalışmaları yapılmaktadır.