Hastalıklar Ve Tedaviler

– Nöroloji , genel olarak beyin, omurilik, çevresel sinir sistemi ve kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır.

– Nöroloji polikliniklerine başvuru şikayetleri ve başlıca hastalıkları; baş ağrıları, baş dönmeleri, inmeler ( Beyin krizi) , şuur değişikliği ile giden hastalıklar (epilepsi = sara vs), unutkanlık ile seyreden hastalıklar, ellerde titreme, istemsiz hareketler, yürüyüş ve denge bozuklukları ile seyreden hareket hastalıkları, el-ayak uyuşmaları, çeşitli kas güçsüzlükleri gibi durumlardır.

– Ayrıca şeker hastalığı ve tiroid fonksiyon bozuklukları gibi hastalıklarda da sinir sitemi dahil pek çok farklı vücud sistemleri etkilenebilir.

– Yaşlı nüfusun artışı, hipertansiyon, şeker ve kalp hastalığı gibi sistemik hastalıkların ve bunlara bağlı komplikasyonların daha sık rastlanır olmasına yol açmaktadır. İnme bu komplikasyonların en dramatik ve en korkulanıdır. Bugün itibariyle ölümlerin en sık 3. üncü nedeni inmelerdir. Koma, ilerleyici inme, sık tekrarlayan nöbetler gibi hasta yaşamını tehlikeye sokan ciddi durumlarda hastaların takip ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürdürülmektedir.

– İnmelerin tanısında ve altta yatan sebebin araştırılmasında kraniyal tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, ekokardiografi, ekstrakranial dopler gibi tetkikler yapılmaktadır, alınan sonuçlar hastaların takip ve tedavilerine katkıda bulunmaktadır.

– El ve ayak uyuşmaları gibi sık rastlanılan yakınmalarla ortaya çıkan nöropatileri değerlendirmede ve bel, boyun fıtığı gibi ağrılı durumların tanısında dinamik bir tanı yöntemi olan EMG (elektromiyonörografi) tetkiki elektrofizyoloji laboratuarında yapılabilmektedir. Ayrıca EMG kas hastalıkları tanısında da yardımcı bir tetkik olarak kullanılmaktadır. Birimimizde ileri EMG teknikleri dahil (tek lif EMG gibi) tüm Elektromiyografik tetkikler yapılabilmektedir ve yaklaşık günlük 10 hastaya hizmet verilebilmektedir.

– Özellikle MS hastalarının tanı ve takibinde kullanılan uyarılmış potansiyeller Elektrofizyoloji labaratuarımızda yapılmaktadır.

– Başta epilepsi olmak üzere santral sinir sisteminin bir çok hastalığında ayırıcı tanı amacı ile kullanılan EEG (Elektroensafolografi) tetkiki de elektrofizyoloji laboratuarında yapılabilmektedir. Yaklaşık günlük 10 hastaya rutin EEG çekimi birimimizde yapılabilmektedir. Ayrıca yakın zamanda uzun süreli EEG monitorizasyonu gerekli görülen hastalar için video EEG hizmeti verilmesine yönelik çalışmalarımız sürmektedir.

– Nöroloji polikliniğimizde genel poliklinik hizmetimiz yanı sıra her gün farklı hastalıklar için özel poliklinik hizmeti verilmektedir. Örneğin; Toplumsal bir sorun olma yoluna giden iş gücü verimi ve üretkenliği engelleyen baş ağrısı yakınmaları; baş ağrısı polikliniğinde değerlendirilebilmektedir. Baş ağrısı tedavisinde uygun görülen hastalarda sinir blokajı gibi girişimsel uygulamalarda yapılabilmektedir.

– Yine blefarospazm, hemifasial spazm ve servikal distoni gibi bazı hareket hastalıklarında periyodik olarak uygulanan Botilinium Toksin Enjeksiyonları birimimizde yapılmaktadır.

Nöroloji Bölümü ile İlişkili Hastalıklar

1-Serebrovasküler hastalıklar (İnme, beyin felci, Beyin Kanamaları, Beyin Damar Tıkanıkları)
2- Demiyelinizan Hastalıklar ( Multipl Skleroz)
3- Epilepsi
4- Başağrıları (Migren, Gerilim Başağrıları, nevraljiler)
5- Nöropatik ağrı ( bel, boyun ve sinir kaynaklı ağrılar)
6- Demans sendromları ( Alzheimer hastalığı, unutkanlık)
7- Hareket bozuklukları ( Parkinson Hastalığı, Titreme, Distoni)
8- Uyku Bozuklukları (çok uyuma)
9- Periferik sinir hastalıkları ( Nöropatiler)
10- 
Kas Hastalıkları
11- Baş dönmeleri

Nöroloji Bölümü Laboratuarları ve Uygulamalar

1- EEG ( epilepsi ve bilinç kaybı hastalıkların tanı ve takibinde)
2- Video EEG Monitorizasyon ( Epilepsi hastaların nöbet kaydı)
3- EMG ( Periferik sinir ve kas hastalıklarının tanı ve takibi)
4- Uyarılmış Potansiyeller ( MS hastalarının tanı ve takibi)
5- Botox uygulamaları ( Distoni hastalarının tedavisinde)

6- Ağrı tedavisinde enjeksiyon uygulamaları

Laboratuvarlar

1. EEG Laboratuarı

2. Uzun süreli video EEG laboratuarı

3. EMG laboratuarı

4. Uyarılmış Potansiyeller Laboratuarı

Online Randevu

Online Laboratuvar