Hastalıklar Ve Tedaviler

RADYASYON ONKOLOJİSİ

Radyoterapi (ışın tedavisi) kanser hücrelerinin veya kötü huylu olayan bazı dokuların uygunsuz bölünmesini engellemek amacıyla iyonizan radyasyon un (yüksek enerjili fotonlar ya da hızlandırılmış subatomik partiküller) kullanıdığı tedavi yöntemidir.

Radyoterapi; Hastanelerde veya özel donanımlı sağlık merkezlerinde, özellikli yapılmış binalarda yapılabilir. Radyoterapi ekip işidir. Radyasyon Onkoloğu, bu alanda uzmanlaşmış Radyasyon Fizikçisi, Radyoterapi Teknikerleri ve hemşirelerinde olduğu ekiple uygulanır. Radyoterapiye başlanmadan önce Tomografi yardımıyla çeşitli filmler çekilir ve hangi açılardan ışınların uygulanması gerektiği hesaplanır. Bu işleme simülasyon denir. Bu simülasyon sırasında hastanın radyoterapi uygulanacak bölgesi işaretlenir. Tedavinin doğru bölgeye yapılması amacıyla bazen dövme veya küçük noktalar şeklinde işaretleme yapılır. Planlama yapılırken bilgisayar destekli modeller kullanılır. Bu bilgisayar destekli planlama tedavinin daha hassas bir şekilde sağlıklı dokulara zarar vermeden tedavi edilecek dokuya daha fazla doz verilmesini sağlar. Yapılan ölçümler sayesinde ışınların hangi açılardan gönderilmesinin uygun olduğu 3 boyutlu bilgisayar destekli modellerle sağlanır. Hastalığa bağlı sadece o bölgeye yönelik tedavi uygulanır, diğer vücut kısımları radyasyondan korunur. Hastalığa göre değişmekle birlikte, radyasyon tedavisi genellikle birkaç hafta süresince ve haftada 5 gün verilir. Tedaviler genellikle cumartesi, pazar dışında hafta içi her gün yapılır. Her tedavi seansı odanın hazırlanması, hastaya uygun pozisyon verilmesi 15-20 dakika sürmesine rağmen esas tedavi sadece birkaç dakika sürer.

Radyoterapi sırasında acı duyulmaz, ses, koku, ağrı yoktur. Radyoterapi; İki şekilde uygulanır çoğu merkezde var olan dışardan uygulama, çok az merkezdede var olan içerden uygulama (brakiterapi) şeklinde uygulanır. Dışardan uygulanan radyoterapi sonrasında radyoaktif olmazsınız, aldığınız ışın vücudunuzda birikmez, çevrenizdekilere veya yakınlarınıza bir zararınız dokunmaz, tedaviniz süresince dinlenmeniz ve dengeli beslenmeniz çok önem taşımaktadır. Tedavi bölgesindeki cildiniz tedavi sırasında duyarlaşır ve kolaylıkla tahriş olabilir. Radyoterapiye bağlı yan etkiler genellikle geçicidir ve tedavi edilen bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. Radyoterapi sürekli tedavidir ara verilmemesi gereklidir. Radyoterapi uygulama şekilleri merkezler arasında uygulama olarak farklılıklar gösterebilir ama bu yapılan tedavinin yanlış olduğu anlamına kesinlikle gelmez. Radyoterapilerin planlanan günlerde uygulanması tedavi başarısı için önemlidir fakat cihaz arızası gibi bazı nedenlerle radyoterapi tedaviniz istenen sürede tamamlanamazsa tedavinize ilave ek tedaviler yapabilir.

Online Randevu

Online Laboratuvar