Hakkımızda

Çalışmalarına 1999 yılında başlayan Anabilim Dalımız, 2002 yılında Prof. Dr. Tülay KÖKEN başkanlığında, Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTESER ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet KAHRAMAN tarafından şu an Diş Hekimliği Fakültesi olarak hizmet veren ve o zaman “Pembe Hastane” olarak bilinen şehir merkezindeki binada kurulmuştur. Anabilim Dalı başkanlıklarını 2002-2009 ve 2013-2016 yıllarında Prof. Dr. Tülay KÖKEN, 2009-2013 yıllarında Prof. Dr. Sefa ÇELİK yürütmüş olup, Ocak 2016 tarihinden itibaren Prof. Dr. Ahmet KAHRAMAN yürütmektedir.

Anabilim Dalımızda şu an 3 Profesör ve 3 Doçent olmak üzere 6 öğretim Üyesi, 3 araştırma görevlisi, 4 uzman biyolog, 1 biyolog, 7 laboratuvar teknikeri, 1 kimya teknisyeni ve 4 tıbbi sekreter bulunmaktadır.

Anabilim dalımız Tıp fakültesi, Diş hekimliği fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi öğrencileri, Tıpta Uzmanlık Eğitimi öğrencileri ve Lisans üstü eğitim öğrencilerine teorik ve pratik olarak Biyokimya ve laboratuvar dersleri vermenin yanı sıra tıbbın çeşitli konularında özgün araştırmalar yapmaktadır. Anabilim dalımız birçok Tıpta Uzmanlık öğrencisi ve Yüksek lisan öğrencisi mezun etmiş olup, Fakültemizin ilk Tıpta Uzmanlık öğrencisi Anabilim dalımızdan mezun olmuştur. Halen 2 Tıpta uzmanlık öğrencimiz ve 8 yüksek lisans öğrencimiz eğitimlerine devam etmektedir.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI
Anabilim Dalımız Tıp Fakültesi l., ll., lll. sınıf öğrencilerine Organik Kimya, Biyokimya ve Klinik Biyokimya dersleri, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine Organik Kimya ve Biyokimya dersleri, Eczacılık Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine Biyokimya dersleri vermektedir. Ayrıca, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Öğrencileri ve Lisans Üstü Eğitimi öğrencilerine teorik ve pratik eğitimler verilmektedir. Fakültemizin çeşitli anabilim dallarındaki Lisans Üstü eğitim gören öğrencilerine Biyokimya eğitimi de anabilim dalımız tarafından verilmektedir.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR
Anabilim dalımız öğretim elemanları ve lisansüstü eğitim alan öğrenciler tıbbın çeşitli konularında özgün araştırmalar yapmakta olup, sonuçlar dünyanın saygın uluslararası ve ulusal dergilerinde makale olarak yayınlanmaktadır. Araştırma yaptığımız bazı konular aşağıda görülmektedir:
-Lipid metabolizma bozuklukları
-Ateroskleroz
-Endotel disfonksiyonu
-Oksidatif stres ve Antioksidan mekanizmalar
-Programlanmış hücre ölümü (apoptozis)
-Osteoporoz
-Alkol metabolizması
-Metabolik sendrom
-Diabetes mellitus
-Tümör belirteçleri ve kanser
-Fitokimyasallar
-Hücre kültürü çalışmaları
-……….

KALİTE KONTROL POLİTİKAMIZ
Klinik laboratuvar alanında internal ve eksternal kalite kontrol uygulamaları doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmek için mutlak gereklidir. Laboratuvarımızda her gün, her parametre için mutlaka internal kalite kontrol yapılarak, verilen sonuçların tekrarlanabilirliği ve güvenirliliği test edilmektedir.

Ayrıca test sonuçlarının doğruluğunun objektif olarak değerlendirilmesi için de dünyanın en geniş katılımlı programları olan uluslararası dış kalite kontrol programlarına üyeliğimiz devam etmektedir. Bu dış kalite kontrol programlarıyla da her ay test sonuçlarımız dünyadaki pek çok laboratuvarla karşılaştırılmaktadır.

ANABİLİM DALINDAKİ LABORATUVARLARIMIZ VE YAPILAN ANALİZLER

Biyokimya Laboratuvarı
-Rutin Biyokimya testleri (Kan şekeri, üre, kreatinin, proteinler, lipidler, elektrolitler, tümör belirteçleri, …)
-İlaç düzeyi analizleri (lityum,karbazepin, digoksin…)
-Kan gazları
-Otomatik idrar analizi
-Elektroforez (Protein, hemoglobin)

Hematoloji Laboratuvarı
-Tam Kan sayımı
-Retikülosit sayımı
-Koagülasyon testleri
-Sedimantasyon
-Periferik Yayma
-Akım sitometri analizleri

Hormon Laboratuvarı
-Hormon analizleri (ELİSA ve Kemiluminesans yöntemi ile )
-Anemi testleri (B12, folik asit, ferritin)
-Tümör belirteçleri
-Kardiyak belirteçler
-Prenatal tarama testleri
-Birinci trimester tarama testi
-İkinci trimester tarama testi

Araştırma laboratuvarı ve Hücre kültürü laboratuvarı
-Serbest radikaller ve antioksidanlar ile ilgili çeşitli testler
-Sitokinler
-Hücre kültürü çalışmaları
-PCR analizleri -…..